Skontaktuj się z nami


ul.Huculska 40
42-200 Częstochowa
+48 34 365 13 05
e-mail: tfk@tfk.pl

Analiza zagrożeń i weryfikacja potrzeb

Analizy potencjalnych zagrożeń dokonujemy na podstawie wizji lokalnej w miejscu realizacji zadań oraz rozmowy (wywiadu) przeprowadzonej z osobą zarządzającą obiektem.
Na podstawie tej analizy proponujemy konkretne rozwiązania, które zawsze są zgodne z prawem i zasadami sztuki.
Opieramy się na wieloletnim doświadczeniu, dlatego możemy zaproponować rozwiązania niekonwencjonalne, uwzględniające rzeczywiste potrzeby klienta oraz specyfikę monitorowanego obiektu.

Kryteria analizy:

  Fachowo przeprowadzona analiza potrzeb klienta stanowi warunek doboru właściwej (tj. optymalnie do tych potrzeb dostosowanej) formy ochrony. W trakcie prowadzonej analizy bierzemy pod uwagę między innymi:

 • warunki budowlano-konstrukcyjne i przeznaczenie obiektu,
 • wartość obiektu i dóbr w nim zgromadzonych,
 • występowanie warunków szkodliwych (zapylenia, hałasu, gazów, osadów itp.) oraz źródeł zakłóceń elektromagnetycznych,
 • warunki topograficzne i klimatyczne,
 • rodzaje wykonywanej w obiekcie produkcji oraz stosowanych procesów technologicznych,
 • rodzaj składowanych w obiekcie materiałów,
 • rozmieszczenie i rodzaje instalacji (elektrycznej, grzewczej, gazowej, wodnej, radiowej, teletechnicznej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej),
 • strukturę już istniejącej w obiekcie instalacji alarmowej,
 • sposób przemieszczania się w obiekcie osób i towarów,
 • specyfikę ruchu osobowego (np. odsetek pojawiających się w obiekcie osób z zewnątrz),
 • obieg dokumentów, wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
 • sposób zabezpieczenia dokumentów niejawnych,
 • indywidualne procedury i wymagania zleceniodawcy,
 • doświadczenia zleceniodawcy,
 • wcześniejsze wydarzenia w obiekcie.