Skontaktuj się z nami


ul.Huculska 40
42-200 Częstochowa
+48 34 365 13 05
e-mail: tfk@tfk.pl

Ochrona fizyczna osób i mienia

Od ponad dwudziestulat świadczymy usługi kompleksowej ochrony fizycznej:

 • obiektów handlowo-usługowych (super – i hipermarkety, centra handlowe, hurtownie, składy, sklepy),
 • obiektów przemysłowych, zakładów pracy, biurowców, magazynów, zespołów logistycznych, baz sprzętu i transportu,
 • obiektów użyteczności publicznej (instytucje państwowe, banki, urzędy, szkoły),
 • domów i mieszkań prywatnych.

Oprócz standardowych usług związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa chronionego obiektu oraz zgromadzonych w nim osób i mienia, świadczymy również usługi w zakresie:

 • obsługi recepcji, informacji, central telefonicznych, biur przepustek,
 • nadzoru przepływu osób i towarów w obiekcie,
 • działań prewencyjnych realizowanych np. przez detektywów sklepowych,
 • kontroli obiegu dokumentów,
 • kontroli przestrzegania dyscypliny pracy i przepisów wewnętrznych przez pracowników zleceniodawcy (w szczególności kasjerek, sprzedawców, magazynierów, pracowników produkcji) oraz przez inne osoby, przebywające za wiedzą i zgodą zleceniodawcy na terenie objętym ochroną (dostawcy, konserwatorzy, serwisanci, ekipy budowlane, montażowe, remontowe itp.),
 • realizacji wszelkich innych zadań określonych w planie obiektu lub wynikających z indywidualnych potrzeb i oczekiwań zleceniodawcy.

Na stanowisku agenta ochrony zatrudniamy jedynie osoby posiadające stosowne uprawnienia zdobyte na specjalistycznych szkoleniach i kursach. Dodatkowy atut naszych pracowników stanowią:

 • predyspozycje psychofizyczne oraz wysoka kultura osobista (oceniane wstępnie na etapie rekrutacji w oparciu o wyniki testów psychologicznych a następnie konfrontowane z rzeczywistością w toku dalszej pracy),
 • ciągłe podwyższanie kwalifikacji poprzez regularne uczestnictwo w instruktażach, szkoleniach i treningach prowadzonych przez Wydział Szkoleń.

Działania podejmowane przez nas w ramach świadczonych usług ochrony są wysoce skuteczne dzięki m.in.:

 • właściwej organizacji ochrony, realizowanej w oparciu o plan ochrony opracowany na podstawie analizy zagrożeń i weryfikacji potrzeb zleceniodawcy,
 • zapewnieniu pracownikom ochrony stałej, całodobowej łączności z Dyżurnym Centrum Monitorowania TFK, umożliwiającej korzystanie z pomocy Dyżurnego, również w formie wsparcia udzielonego w uzasadnionych przypadkach przez własne Grupy Interwencyjne,
 • orientacji na ciągłe doskonalenie metod pracy i ulepszanie procedur postępowania z wykorzystaniem doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji poszczególnych kontraktów,
 • dbałości o właściwy nadzór nad pracownikami ochrony realizowany przez pracowników Wydziału Kontroli Wewnętrznej TFK.

Aktywne umundurowanie i wyposażenie pracowników jest dostosowane do specyfiki wykonywanych zadań, zgodne z wymogami prawa i oczekiwaniami zleceniodawcy.