Skontaktuj się z nami


ul.Huculska 40
42-200 Częstochowa
+48 34 365 13 05
e-mail: tfk@tfk.pl

Plan ochrony

Przepisy zawarte w rozdziale 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr.114, poz.740 z późn. zm.) stanowią, że ochrona obszarów, obiektów i urządzeń ważnych dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów, musi być prowadzona w oparciu o uzgodniony Plan Ochrony.

Te przepisy nie są dla nas tzw. „martwą literą”. Od lat stosujemy je w praktyce. Jesteśmy przekonani, że dobry Plan Ochrony to skuteczne narzędzie w walce o bezpieczeństwo naszych klientów. Dlatego uważamy, że Plan Ochrony powinien być sporządzany w każdym uzasadnionym przypadku, nawet jeżeli nie wymaga tego ustawa, a w szczególności dla obiektów takich jak: supermarkety, większe sklepy, zakłady produkcyjne, składy, magazyny, punkty przeładunkowe itp.
W razie potrzeby nasi specjaliści podejmą się wykonania wszelkich czynności związanych z opracowaniem Planu Ochrony, a w przypadku, gdy będzie to wymagane, również uzgodnieniem Planu Ochrony Państwa obiektu.
Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że ze względu na obowiązujące procedury, w przypadku konieczności uzgodnienia Planu Ochrony standardowy, kilkutygodniowy czas jego przygotowania może ulec wydłużeniu nawet do kilku miesięcy.