Skontaktuj się z nami


ul.Huculska 40
42-200 Częstochowa
+48 34 365 13 05
e-mail: tfk@tfk.pl

Projektowanie systemów

Kluczem do bezpieczeństwa jest zrozumienie, że w zakresie ochrony gotowe rozwiązania nie istnieją. Dlatego nasi projektanci zawsze „szyją projekt na miarę konkretnej realizacji”.

Początkiem naszych działań związanych z budową systemów technicznych jest rozpoznanie potrzeb przyszłego ich użytkownika oraz dopasowanie rozwiązań do istniejących warunków i wymogów zewnętrznych.

Wynikiem tych działań połączonych z doświadczeniem naszych projektantów jest projekt wykonawczy planowanych systemów.
Szczególnym przypadkiem jest wynikająca z przeprowadzonej analizy zagrożeń potrzeba przebudowy istniejącego w obiekcie systemu ochrony technicznej. Również w takiej sytuacji nasze działania rozpoczynamy od niezbędnych prac projektowych.

Nasze projekty zwykle przewidują integrację wszystkich systemów technicznych funkcjonujących w ramach jednego obiektu.

Zaprojektowany przez nas system zawsze posiada konstrukcję umożliwiającą w razie potrzeby jego dalszą rozbudowę.
Każdy zaprojektowany przez nas system ochrony technicznej przewiduje możliwość współpracy z Centrum Monitorowania TFK.